Namn
Kontrollera utbudet av CBRN-ämnen (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)
CM functional group
Response

Kontrollera utbudet av kemiska och biologiska ämnen samt strålningsämnen/radiologiska ämnen eller farligt material, inkl.:

a. Samla in, bedöm och sprid den tillgängliga informationen till utryckningspersonal

b. Utvärdera incidentplatsen (t.ex. genom utryckningspersonal med hjälp av utrustning för identifiering och övervakning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen för att se tecknen på och indikatorerna för CBRN-ämnen (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, explosiva) eller farligt material

c. Isolera incidentplatsen för att mildra konsekvenserna och upprätta inre och yttre avspärrning (het/varm/kall zon)

d. Upprätta karantänområde för kontaminerade skadade/dödsoffer samt sanerings- och triageområden

e. Utför räddningsinsatser i förbindelse med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen samt farligt material, inklusive sanering, och andra insatser

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.