Namn
Utveckla anpassningspolicyer
CM functional group
Srategic adaptiveness

Tillhandahålla anpassning av krishanteringspolicyer och ledningsbeslut, inkl.:

a. Bedöma relevansen för befintliga krishanteringspolicyer och ledningsbeslut i förhållande till alternativa framtida möjligheter

b. Identifiera anpassnings- och utvecklingsvägar (med betoning på risktåliga landskap) för varje alternativa framtida möjlighet

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.