Namn
Utför tillträdeskontroll, trafikkontroll och kontroll av folkmassor
CM functional group
Security Management

Utför tillträdeskontroll, trafikkontroll och kontroll av folkmassor inom och vid gränserna för det drabbade området samt i evakueringsinrättningar och läger, dvs.:

  a. Ordna med säkerhetsstyrkor till stöd för statliga och lokala myndigheters ansträngningar för att kontrollera tillträde till incidentplatsen och säkerhetskritisk infrastruktur

  b. Ordna med säkerhetsstyrkor och inrätta skyddsåtgärder runtom den drabbade platsen, verksamhetskritisk infrastruktur och säkerhetskritisk infrastruktur

  c. Säkra skydd för utryckningspersonal och andra hjälparbetare som är verksamma i en höghotsmiljö samt ge operativ säkerhet för räddningsinsatser överallt där de kan förekomma

  d. Upprätta allmän trafikkontroll

  e. Sätt in resurser för kontroll av folkmassor

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.