Namn
Upprätta ett operativt planeringsramverk
CM functional group
Protection

Upprätta ett operativt planeringsramverk, dvs.:

a. Definiera planeringsantaganden för att vägleda utvecklingen av operativa planer

b. Upprätta krav på driftsplanering för alla nivåer av CM-kommando och -hantering.

c. Bestämma jurisdiktionsprioriteringar, mål, uppgifter och resursförvärv och -tilldelningar som behövs för att skydda mot och svara på potentiella faror och hot

d. Göra det operativa planeringsramverket tillgängligt för alla myndigheter, lokala myndigheter, icke-statlig och privata företag

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.