Namn
Koordinera och genomföra SAR-operationer
CM functional group
Protection

Samordna och genomföra incident- och räddningsinsatser, dvs.:

a. Upprätthålla en hög för sökning- och räddningsfunktioner för stads-, havs- och bergsoperationer

b. Genomföra sök- och räddningsinsatser

c. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till räddade personer

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.