Namn
Genomföra CBRN-skyddsoperationer (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära) i nödsituationer
CM functional group
Protection

Genomföra strålnings-/kärnkrafts-, kemiska och biologiska skyddsoperationer, dvs.:

a. Upprätthålla, i samordning med militären, tillräcklig CBRN-skyddskapacitet (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)

b. Genomföra CBRN-skyddsoperationer (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära)

c. Samordna akut medicinsk och psykologisk hjälp till drabbade personer

d. Dela hotinformation och -analys med internationella partner

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.