Namn
Uppskatta riskerna
CM functional group
Mitigation

Uppskatta risker genom att utföra följande uppgifter:

a. Samla bevis och definiera riskfaktorerna (fastställa en skala)

b. Upprätta databas över befolkning, ekonomi, bostäder, hälsa, infrastruktur, klimat, mark, vatten, råvaruresurser, kulturarv, osv.

c. Upprätta faroscenarier

d. Utvärdera påverkan på människor, viktiga funktioner i myndigheter och lokal administration, fysisk och digital infrastruktur och tillgångar och utvärdera risknivåerna

e. Utveckla och upprätthålla civil säkerhet (t.ex. sårbarhet för faror och hot) kartor på nationell, regional och lokal nivå

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.