Namn
Genomföra identifiering, dokumentation och analys av alla faror
CM functional group
Mitigation

Genomföra identifiering, registrering och analys av faror med hjälp av en godkänd, erkänd metod som tar hänsyn till alla troliga faror, både naturliga och mänskliga, inklusive:

a. Dokumentera och offentliggöra riskidentifiering och analys (riskbedömningar) för intressenter och medlemmar i samhället och granska dem regelbundet

b. Stödja riskbedömning med vetenskaplig data, användning av GIS och analys av historiska och beräknade effekter för att identifiera områdesspecifika exponeringar och sårbarheter

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.