Namn
Tillämpa långsiktiga åtgärder för sårbarhetsminskning
CM functional group
Mitigation

Tillämpa långsiktig sårbarhetsminskning och begränsningsåtgärder, inklusive:

a. Introducera beslut om planering och design av markanvändning som undviker utveckling och samhällsinfrastruktur i områden som är utsatta för faror för att minska deras möjliga påverkan och undvika risker för liv, egendom och miljö

b. Säkerställa tillförlitligheten för kritisk infrastruktur (som fysiska anläggningar, leveranskedjor, system, tillgångar, informationsteknologi och kommunikationsnätverk) som tillhandahåller viktiga tjänster till folket (inkl. säkert dricksvatten, mat, pålitlig transport, tillgängliga allmänna hälsovårdstjänster, energi för hem och industri, tillgång till bank-, finans- och myndighetstjänster och kommunikationsnätverk för att ansluta människor socialt och i arbetsliv)

c. Anta och upprätthålla riskbeständiga byggkoder och -standarder

d. Designa förbättringar av befintlig infrastruktur och viktiga tjänster

e. Utföra anläggningsarbeten för att minska effekterna av regelbundna faror så som säsongsöversvämningar, isbildning, skogsbränder, tornados och annat

f. Upprätta säkerhetskopierings- och lagrings- och bearbetningssystem för data

g. Vidta systematiska åtgärder för att skydda landskapet och miljön från oåterkallelig nedbrytning

h. Använda inbyggd säkerhet och motståndskraft i utformningen och driften av tillgångar, system och nätverk

I. Initiera och upprätthålla volontärbaserade grannskaps- och samhällsorganisationer

j. Annat

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.