Namn
Underlätta implementeringen av en metod med noll avfall för att minska riskerna
CM functional group
Mitigation

Främja teknik och praxis för att använda restmaterial som kan orsaka massiva faror, t.ex. stimulera exploatering av restbiomassa i skogsbruket för privata ägare för att etablera specifika marknader och förfaranden för att minska hotet från skogsbränder

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.