Namn
Utforska användbarheten av naturvärden
CM functional group
Mitigation

Utforska användbarheten av naturvärden, inklusive:

a. Vidareutveckla multifunktionaliteten i skogar, marker, floder, sjöar, havsstrand och annat genom att stödja värdekedjorna för ekonomi, rekreation och bekvämligheter

b. Stimulera införlivandet av nya restaureringsbehandlingar i policy- och hanteringsprotokoll

c. Utveckla en delad syn på prioriteringar för naturliga insatser (t.ex. karta över erosion i marken)

d. Utveckla nya metoder för långsiktig hantering av biomassa

e. Regelbundet uppdatera informationen om ekosystemens sårbarhet för olika brandåterfall och -intensiteter

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.