Namn
Utföra skade- och behovsbedömning
CM functional group
Response

Utföra skade- och behovsbedömning, dvs:

a. Samla och integrera mänsklig och sensordata från fältet och från luftburna plattformar

b. Utföra situationsanalys

c. Utföra bedömning av första skada och

d. Identifiera den drabbade befolknings omedelbara behov

e. Utveckla en modell- och databaserad förutsägelse av krisutveckling och påverkan över domäner

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.