Namn
Begränsa effekterna av försvagning av digital infrastruktur
CM functional group
Response

Begränsa effekterna av partiella skador i digital infrastruktur och tillgångar eller fullständig dysfunktionalitet gällande förmågan att hantera krisen, att tillhandahålla hjälp och tjänster inom drabbade områden, de drabbade människors att kommunicera och funktionaliteten för kritiska system som leverans av elkraft och gas, flyg- och järnvägstransporter, offentlig kommunikation, bank och annat

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.