Namn
Tillhandahålla logistiktjänster
CM functional group
Logistics

Tillhandahålla operationell återförsörjning, kartdistribution, arbetskraftsresurser, post- och budtjänster, kantin-, tvätt- och badanläggningar, begravningar osv för utryckningspersonal, volontärer, människorna i tillfällig logi, sjukhus och hus inom och utanför det drabbade området

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.