Namn
Bibehålla faro- och CM-forskningskapacitet och agenda
CM functional group
Srategic adaptiveness

Upprätthålla forskning kring - och krishanteringen och utvecklingskapacitet och agenda, inkl.:

a. Nätverka, samarbeta, kommunicera och dela erfarenheter

b. Upprätta robust forskningsstyrning och stödstrukturer, inbyggd övervakning, utvärdering och lärdomar med hänsyn till alternativa framtider

c. Genomföra pilot- och demonstrationsprojekt för att underlätta och förbereda för osäkerhet

d. Utveckla flexibla forskningsagendor

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.