Namn
Övervaka det drabbade området
CM functional group
Command, Control and Coordination

Upprätta omfattande övervakning av det drabbade området, människor, kritisk infrastruktur och tillgångar och viktiga funktioner, inklusive användning av data från olika källor för att genomgående övervaka det drabbade området, förbättra den situationella medvetenheten och underlätta beslutsstöd

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.