Namn
Tillhandahålla situationsmedvetenhet, dela COP
CM functional group
Command, Control and Coordination

Tillhandahålla situationell medvetenhet över hela kommandokedjan, samla in operativ information, kontinuerligt utvärdera risker och hot och bygga och dela en gemensam operativ bild (COP), inkl.:

  a. Utbyta krisrelaterad information mellan organisationer för att bidra till en medvetenhet om situationen

  b. Integrera data från olika källor och modeller för att förbättra COP och lägesmedvetenhet

  c. Tillhandahålla fusion av historisk data i realtid och resultat från validerade modeller, i olika format, för att förbättra chefernas situationsmedvetenhet

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.