Namn
Stärk kapaciteten hos samhällen för kollektiva åtgärder
CM functional group
Srategic adaptiveness

Stärk kapaciteten hos samhällena för kollektiva åtgärder för , konflikthantering, socialt skydd, förvaltning av naturresurser samt förvaltning av kollektiva varor och tjänster:

a. Tillhandahåll redskap, information och färdigheter för lokala samhällen så att de ges möjlighet att inse fördelarna med integrerad riskhantering

b. Genomföra medvetandehöjande kampanjer för riktade intressentgrupper Kommunicera de sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelarna med samhällsåtgärder och -motståndskraft

c. Anta deltagande planering för att utvärdera allmänhetens acceptans av en given riskhanteringspolitik i olika regioner

d. Utveckla flexibla krishanteringsplaner och policyer som redovisar skillnaderna i lokala och regionala sammanhang

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.