Namn
Förbättra samhällens beredskap, svarsförmåga, lärande, självorganisering och innovation
CM functional group
Srategic adaptiveness

Förbättra samhällens , svarsförmåga, lärande, självorganisering och , inkl.:

a. Uppdatera regelbundet riktlinjer eller procedurer för hur medborgare ska rusta sig för krissituationer som innefattar extrema händelser

b. Stimulera att avancerad rehabiliteringsbehandling genomförs

c. Organisera utbildningskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten

d. Utveckla nya medvetandehöjande metoder för att övervinna attitydbarriärer och beteendemässiga barriärer

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.