Namn
Återställa kritiska medicinska tjänster och MHPSS-tjänster
CM functional group
Recovery

Återställ kritiska medicinska tjänster och MHPSS-tjänster, dvs.:

a. Tillhandahålla omfattande stresshantering, mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS) och missbrukstjänster och -program

b. Upprätta (granska, uppdatera) planer för hållbar medicinsk återhämtning

c. Säkerställa behandling av relevanta hälsovårdsinstitutioner och förfaranden

d. Identifiera och mobilisera vårdresurser (budget, personal, utrustning, anläggningar)

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.