Namn
Hantera återhämtning av infrastruktur
CM functional group
Recovery

Hantera återhämtning av infrastruktur genom att utföra följande funktioner:

a. Koordinera och genomföra en omfattande inter-myndighets och offentlig-privat av behovet av rekonstruktion och rehabilitering

b. Utveckla prioriterade policyer, planer och program för återhämtning av infrastruktur

c. Mobilisera offentliga, privata och internationella resurser för program för återhämtning av infrastruktur

d. Upprätta särskilda juridiska normer och finansiella mekanismer för att stödja återuppbyggnaden av individuell och affärsinfrastruktur

e. Samordna rehabilitering av byggnader och transportinfrastruktur

f. Tillhandahålla statliga ingenjörstjänster och annat stöd till lokala myndigheter för offentliga arbeten och återuppbyggnad av infrastruktur

g. Integrera statliga, lokala och privata insatser i återhämtning av infrastruktur

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.