Namn
Upprätta och dela detaljerad COP
CM functional group
Recovery

Upprätta en detaljerad gemensam operativ bild och dela den med regeringen, dvs.:

a. Organisera faktasökande uppdrag över flera intressenter

b. Integrera insamlad data och information

c. Bjuda in vetenskapligt stöd i konkreta frågor

d. Studera eventuella sekundära och säkerhetsrisker

e. Tillhandahålla utvärderingsrapporter

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.