Namn
Återhämtningsfunktioner

Beslut och åtgärder som syftar till att återställa eller förbättra försörjning, hälsa, samt ekonomiska, fysiska, sociala, kulturella och miljömässiga tillgångar, system och aktiviteter, från ett katastrofdrabbat samhälle, i linje med principerna för hållbar utveckling, inklusive en bättre återuppbyggnad att undvika eller minska framtida katastrofrisk.

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.