Namn
Utveckla kommunikationspolicy, -planer och -rutiner
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Utveckla kommunikationspolicy, -planer och -rutiner för att stödja myndigheter, lokala myndigheter, privata och volontärorganisationer, dvs.:

a. Utföra och upprätthålla en av kommunikations- och informationsmiljön

b. Definiera varje aktörs kommunikations- och informationshanteringsansvar och auktoritet i CM-kommandokedjan

c. Klargöra målgruppen

d. Utveckla implementeringspaket (målgrupp, information, kanaler, , tidsram) och fastställa ansvar

e. Övervaka, få institutionell och offentlig feedback och anpassa vid

f. Skapa grunden för internationellt samarbete inom kommunikations- och informationshantering

g. Upprätta samråd och samordning mellan intressenter i utvecklingen av kommunikationspolicy, -planer och -rutiner för att underlätta utbyte av krisrelevant information före och under en

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.