Namn
Skapa en lista över nationella och internationella kritiska infrastrukturer
CM functional group
Capability development

Hålla listan över nationella och internationella kritiska infrastrukturer, sektorer och tillgångar uppdaterade, dvs.

a. Bibehålla klassificeringen av nationell kritisk infrastruktur med hänsyn till effekterna av störningar eller förstörelse av en viss infrastruktur (geografisk omfattning av skadorna och allvarligheten av konsekvenserna)

b. Identifiera och analysera geografiska och sektoriella beroenden

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.