Namn
Hantera professionell utryckningspersonal
CM functional group
Capability development

Hantera karriärmodeller och professionell utryckningspersonal, dvs:

a. Genomföra allmän, regional och lokal behovsanalys

b. Upprätta ett ramverk för kompetenser och beteendemässiga indikatorer

c. Etablera ett CM-yrke med karriärvägar och jobbkrav

d. Välja, organisera, träna, certifiera och motivera den professionella utryckningspersonalen

e. Försäkra dig om att CM-ledare är kunniga, kompetenta och väl stödda

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.