Namn
Integrera beslutsstöd
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Integrera CM-beslutssupportsystem och , inkl.:

  a. Inkludera status och prognoser om spridningen av faror och deras effekter i beslutsupportsystemets resultat

  b. Integrera bedömningen av sårbarheter över domäner och deras inverkan i beslutssupportsystemet

  c. Kombinera data från olika källor och modeller för att ge beslutsstöd till krishanterare och räddningsledare

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.