Namn
Upprätta kapacitet för kriskommunikation
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Upprätta och underhålla kriskommunikationsfunktioner, inkl.:

a. Definiera kommunikations- och informationskraven för centrala myndigheter, utryckningspersonal, regionala och lokala myndigheter, volontärorganisationer och privata enheter

b. Säkra samverkande kommunikation med utryckningspersonal, myndigheter och intressenter under alla miljöförhållanden genom standarder och samordning av förvärv

c. Tillhandahålla möjlighet att få kritisk information på distans om händelsens omfattning, omkrets eller inre område

d. Upprätta samordning med företagskommunikationssystem och tillgångar

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.