Namn
Integrera datainsamlingsverktyg
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Designa och integrera för datainsamling, inkl.:

  a. Tillhandahålla nära realtidsmatning av faktisk data för att möjliggöra av hot och pålitliga prognoser från krishanterare och räddningsledare under svarsoperationer

b. Integrera datainsamlingsverktyg i en gemensam data- och informationshanteringsarkitektur för att säkerställa

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.