Namn
Upprätta CM-regler och standardförfaranden
CM functional group
Capability development

Upprätta regler och standardförfaranden för , dvs.:

a. Utarbeta, samordna och godkänna CM-rättsakter

b. Definiera kritiska procedurer före kris, respons och återhämtning för olika nivåer av kommando och hantering

c. Förbereda, godkänna och meddela alla intressenters SOP för varje fara

d. Upprätta riskers information och datakrav och regler för deras insamling och delning

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.