Namn
Upprätta resurshantering och ömsesidigt biståndssystem
CM functional group
Capability development

Upprätta resurshantering och ömsesidigt stöd, inklusive:

a. Bygga upp information för att stödja beslut för att samla in, uppdatera och bearbeta data och spåra resurser

b. Definiera förvärvs-/upphandlingsförfaranden

c. Upprätta ett system för ömsesidigt bistånd mellan olika nivåer av och hantering.

d. Bestämma flöden av förfrågningar och svar på nationella (inter-byrå), regionala och lokala nivåer

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.