Namn
Upprätta resurshantering och ömsesidigt biståndssystem
CM functional group
Capability development

Upprätta resurshantering och ömsesidigt stöd, inklusive:

a. Bygga upp information för att stödja beslut för att samla in, uppdatera och bearbeta data och spåra resurser

b. Definiera förvärvs-/upphandlingsförfaranden

c. Upprätta ett system för ömsesidigt bistånd mellan olika nivåer av och hantering.

d. Bestämma flöden av förfrågningar och svar på nationella (inter-byrå), regionala och lokala nivåer

Solutions addresing this CM function
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798