Namn
Utföra första bedömningen av faror och konsekvenser på plats
CM functional group
Response

Genomför eller stödja den första bedömningen av faror och konsekvenser på plats, dvs. genom att inrätta flera intressenters utredningsteam för att förbättra kunskapen om orsakerna till krisen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.