Namn
Tillhandahålla beslutsstöd
CM functional group
Response

Tillhandahålla beslutsstöd, dvs.:

a. Förbereda information för beslutsfattande

b. Tillhandahålla av påverkan över sårbarheter (människor, egendom, miljö)

c. Underlätta förutsägelsen om faran och dess påverkan

d. Utveckla och utvärdera handlingsförlopp

e. Prioritera uppgifter och nyckelresurser

f. Översätta information till användbara format för användare av

g. Tillhandahålla vetenskapligt stöd till beslutsfattande

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.