Taxonomier, i andra system kända till som kategorier, taggar eller metadata tillåter användning av organisatoriska nyckelord att ansluta, relatera och klassificera webbplatsens innehåll. Denna sida visar några av de taxonomier som används på PoS/GT-webbplatsen.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.