Den här delen av webbplatsen lagrar resultat av DRIVER+ systematisk litteraturforskning (SLR). Den innehåller uppsatsen eller en hänvisning till den, sammanfattningstext och en uppsättning fullständiga textposter som förklarar hur denna uppsats bidrar till vår förståelse av "mål", "forskningsfrågor", "experimentplanering och avvikelser", "forskningsmetoder", "mätdata och & viktiga resultatindikatorer", "datainsamlingsplaner” och" dataanalys.


Du kan söka i databasen baserat på flera SLR-kriterier eller genom att använda fulltextsökning efter specifika termer.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.