This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
ASIGN är en lösning som hjälper till att minska responstiderna vid nödsituationer och katastrofer genom snabb och effektiv insamling och kommunikation av fotografier eller videor, även via begränsad bandbredd.

Det är ett optimalt allt-i-ett-programvaruverktyg för katastrofbedömning för insamling, kommunikation och hantering av operativt relevant information. ASIGN har stöd för insamling och vidarebefordrande av fotografier, videor, geotext-data, spårnings- och bedömningsformulär på ett mycket bandbreddseffektivt sätt. Det kan specifikt vidarebefordra fotografier och videor med 99 % bandbreddsreduktion, vilket möjliggör kommunikation även via mobil- och satellitkommunikationsnätverk med låg bandbredd, samtidigt som fullständig precision och exakthet upprätthålls.

ASIGN består av ASIGN Server, en molnbaserad plattform från vilken den inkommande informationen hanteras, samt fältanvändarapplikationerna ASIGN PRO och UAV-ASIGN, som samlar in och skickar information från fältet till Server, allt med totalsträckskryptering. Fotografier och videor som skickas via ASIGN-fältanvändarapplikationer når sin destination upp till 100 gånger snabbare, vilket möjliggör en mera välinformerad och snabbare beslutsprocess och efterföljande åtgärder.

De huvudsakliga funktionerna för ASIGN PRO och ASIGN Server inkluderar:

 • Tillförlitligt vidarebefordrande av bild- och videoinnehåll av högsta geospatiala precision, även i situationer med låg bandbredd.
 • 'Uppgifter på efterfrågan'- metod möjliggör data med hög precision medan man fokuserar nätverksresurserna på att skicka operativt relevant innehåll.
 • Integration av professionell kamera och 360-videokamera.
 • Ökad fältgruppsamordning via 'live mission stream'-funktion, vilket gör det möjligt för gruppmedlemmar att se vad deras gruppmedlemmar bidrar med.
 • Spårningsfunktioner och geozon-aviseringsfunktioner för ökad samordning och användarsäkerhet
 • Skapande och spridning av anpassade bedömningsformulär och samarbetsrapporter, såväl som export av insamlade data
 • En gemensam operativ bild, med ett kraftfullt backend-system med användar-/uppdragshanteringsfunktioner.
 • Klassificerings- och kategoriseringsfunktioner för bättre datahantering och analys

ASIGN:s funktioner har utvecklats specifikt med inriktning på hastigheten och effektiviteten för tidskritisk datainsamling, kommunikation och utveckling av situationsrelaterad förståelse för att minska responstiderna för nödsituationer och katastrofer.

Supported Use Cases

Katastrofbedömningsverktyg

Katastrofbedömningsverktyg 

Related CM functions

Kortare insatstid genom effektiv datainsamling, kommunikation och situationsrelaterad förståelse

Tid är den viktigaste faktorn i alla typer av nödlägen. Programvaran ASIGN bidrar till förkortad insatstid i nödlägen, vid katastrofer och i kritiska situationer genom att tillhandahålla flera funktioner för följande:

 • Enkel och snabb datainsamling ute på fältet av fackfolk, eller piloter av obemannade luftfartyg. Använda dedicerade smartmobilappar (eller webbappar som inte behöver installeras på en dator) med viktiga funktioner som gör datainsamlingen mer effektiv:
  • Tagning av georefererade foton och inspelning av georefererad video
  • Mallbedömningsformulär för ifyllning online och offline
  • Geolokalisering genom textmeddelanden och geospårning
  • Kategorisering och prioritering (t.ex. för triage) av observationer
 • Snabb och effektiv datakommunikation genom bandbreddseffektiva lösningar som ger besparingar på upp till 99 procent i tid, kostnad och resurser. Kommunicera även via nätverk med lägre täckning eller satellitlänkar, vilket möjliggör effektiv kommunikation i större eller avlägsna områden.
  • Det mycket effektiva nätverksprotokollet GR4-COMS för dataöverföring, utvecklat av AnsuR
  • Interaktiv ASIGN-kommunikation som gör det möjligt att skicka en förhandsvisning, och sedan skicka operativt relevant innehåll i full precision med hjälp av pull-teknik när data efterfrågas
  • Möjliggör operativ samverkan trots låg nätverksbandbredd mellan fältanvändare och högkvarteret
  • Snabbare taktiska svarsinsatser tack vare snabbare och ökad lägesuppfattning
  • Kostnads- och tidsbesparingar samtidigt som precisionen ökas
 • Förbättrad situationsrelaterad förståelse genom att datamängderna integreras i en gemensam lägesbild med kartor och andra typer av information i lättanvända grafiska gränssnitt.
  • Hantering, kategorisering, filtrering och analys av data
  • Kommunikation med ASIGN-fältanvändare och andra berörda aktörer
  • Geolokaliseringsflöden in i ett karteringssystem som kan slås samman med andra typer av information
  • Funktioner för datorseende

Related CM functions

Illustrations
ASIGN PRO Smartphone Application för insamling och vidarebefordrande av fältdata.
ASIGN Online Server kan nås via valfri webbläsare för att skapa och hantera användare, uppdrag och bedömningsformulär, såväl som att hantera och analysera inkommande data.
 • 0
 • 1
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.