AIOSAT (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System)-systemet kommer att göra det möjligt för grupp-/kårchefen att spåra platsen, inklusive en förtroendemarginal, vilket uppfyller ett behov för räddningstjänsten.

Därför kan gruppchefen hantera informationen som behövs för att insatsen ska bli framgångsrik och dödsfall undvikas. Det består av två element:

Portabelt system (räddningstjänst): utrustat med AIOSAT:s avancerade positioneringssystem och AIOSAT:s kommunikationssystem. Funktionerna för detta portabla system kommer att vara att:

 • Kontinuerligt sända räddningspersonalens position. Tillåta datakommunikation mellan gruppchefen och brandmännen och Mobile Coordination Centre (MCC) för utbyte av kommandon och aviseringar relaterade till generella uppdragsåtgärder och i synnerhet förhindra att räddningspersonal ger sig in i farliga områden.
 • Brandbekämpningspersonal tar endast emot de olika ljudaviseringarna och samverkar inte med systemet, brandkårer och MCC utnyttjar mervärdesinformationen som AIOSAT tillhandahåller för att garantera säkerheten för samtliga underlydande.
 • Ta emot nödvändig information från Mobile Coordination Centre (MCC) för positioneringsaugmentation som förbättrar precisionen (differentialkorrektionsdata inom pseudointervallen) och integritetsövervakningstekniker, som olika slags Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) som exempelvis eRAIM och ARAIM, som är obligatorisk för säkerhetsrelaterade användningsområden.

Mobile Coordination Centre – MCC: den mobila enheten (lastbil) kommer att utrustas med AIOSAT-positioneringssystemet, AIOSAT-kommunikationssystemet och AIOSAT TA-systemet. Funktionerna för denna mobila samordningscentral (MCC) kommer att vara att:

 • Kontinuerligt ta emot positionen för räddningstjänstklustret (se figur 1) och spåra räddningspersonalen.
 •  Konfigurera ett system för att ta emot differentialkorrektioner för GNSS i realtid. Alternativet som föreslås är användning av EGNOS, men för att öka tillgängligheten för korrektioner i kärva miljöer där EGNOS inte är tillgängligt, kan även en NTRIP-klient (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), som exempelvis EDAS övervägas för inhämtning av differentialkorrektioner för GNSS.
 • Skicka de olika GNSS-korrektionerna och integritet över AIOSAT-kommunikationssystemet. Skicka nödvändiga ordrar för att förhindra räddningspersonal att gå in i irreversibelt riskfyllda områden (larm).
 • Samverka med existerande inbyggda system och externa nätverk (via SATCOM) för åtkomst till relevant information som behövs för uppdraget, t.ex. inomhus- och utomhuskartor.
 • Övergripande hantering och övervakning av AIOSAT-nätverket och tillhörande enheter.
Supported Use Cases

AIOSAT UC1: spårning av teammedlemmarna

AIOSAT-systemet tillåter grupp-/kårchefen att spåra platsen, inklusive en förtroendemarginal, status för batteriet och status för kommunikationssystemen för teammedlemmarna som är utrustade med det portabla AIOSAT-systemet.

Dessutom kommer grupp-/kårchefen att få meddelanden om en person är orörlig eller är på väg in i ett farligt förprogrammerat område.

Related CM functions

AIOSAT UC2: Skicka kommandon och aviseringar till fältarbetare

AIOSAT-systemet tillåter gruppchefen att skicka kommandon och aviseringar till brandmän och den mobila samordningscentralen, Mobile Coordination Centre (MCC). Detta kan i synnerhet användas för att förhindra att räddningspersonal ger sig in i farliga områden.

Informationen för uppgiftstilldelningen för räddningspersonalen och positionen för huvudriskerna (eldhärd, vattenfara, blockerad väg, närhet till ett farligt ämne) kan skickas till Mobile Coordination Centre i realtid av grupp-/kårchefen

Related CM functions

Illustrations
AIOSAT APP - startskärm
AIOSAT-systemet tillåter grupp-/kårchefen att kontinuerligt spåra var gruppmedlemmarna befinner sig
Spårning under test
Exempel på faror som har utplacerats av grupp-/kårchefen
Spårning under test
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.