This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
vieWTerra Suite är en produktsvit som tillåter räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen.

vieWTerra Evolution, vieWTerra Mobile och vieWTerra Base från VWORLD bildar en “GIS & Simulation”-produktsvit som gör det möjligt för  räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen, tillgängligt för både stationära datorer (offline-/onlineprodukt) och mobila enheter (webbläsarapplikation för stationära datorer, surfplattor och smartphones). Dessa lösningar tillhandahåller en gemensam operativ bild (Common Operational Picture) till både kommandocentralen och räddningsenheterna ute på fältet.

OM LÖSNINGEN:

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för integration och utveckling av datatillgångar. Den kan användas för att modellera valfri typ av 3D-scen på jorden och skapa scenarion på deras verkliga plats i världen för att simulera händelser under krisberedskapsfasen och fungera som en global förvaringsplats för skapande av en anpassad världsomspännande GIS, som antingen kan användas perfekt offline (på persondatorer, bärbara datorer eller Windows-surfplattor, med användning av cache för potentiell användning även på fältet), eller portad i en online-arkitektur (Internet eller privat intranätserver), för att möjliggöra delning av information och tillgångar mellan flera berörda parter under krishanteringsfasen. Utbyte av information kan ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet och det är möjligt att ta fotografier på plats med hjälp av vanligt förekommande smartphones/surfplattor och dela med kommandocentralen.   

vieWTerra Evolution presenterar en ellipsoidisk modell av jorden, som definieras med en bestämd upplösningsnivå(vieWTerra Base global  29m  Imagery, 90m DEM- kommande 2020: 29m DEM, 29m landtäckningsdatabas) och gör det möjligt för användarna att integrera noggranna bilder, DEM och landtäckningsdataset med upp till 45 cm upplösning var som helst i världen, utan några begränsningar vad gäller områdestäckning.
Erbjuder redan kontinuerlig tidpunkt på dagen (skuggor och ljus i realtid) och dynamiska vädersimuleringsfunktioner, som kan anknytas till väderdatamatning för aktuell dag.
Erbjuder lättanvända dra och släpp-funktioner för att lägga till egna data och tillgångar från lera olika källor (3D-objekt/byggnader, dynamiska och användarstyrda enheter som räddningsenheter inom alla domäner, t.ex. helikoptrar, drönare, brandbilar, fartyg, osv., som kan användas för att antingen skapa scenarion eller representera rörelser för aktiva tillgångar, som använder kommunikationsprotokoll;  formfiler eller 2D-draperier som definierar exempelvis värmekartor, katastrofkartor, spridningsmodeller, taktisk situation...; fotogrammetri eller LiDAR-inhämtad 3D-terräng eller objektmodeller; anpassade etiketter, information eller instruktioner i PDF-format, fotografier, videor eller ljudinspelningar från platsen...), allt inom samma programvara.

Kan alternativt även användas för åtkomst till valfri Open Geospatial Consortium-dataström av WMS/WMTS-standardtyp, som visas som kompletterande överlägg över vieWTerra virtual Globe, som exempelvis Open Street Map-kartografi, Copernicus web services Imagery eller Copernicus Emergency Management Service-tillgångar som exempelvis EFFIS-brandprognoser, osv.

vieWTerra Evolution erbjuder också realtidsortorifiering och drapering av nyförvärvade bilder från satellit- eller drönarhämtning som toppmodern prototypmodul för snabb kartläggning och uppdatering av terrängdatabasen.

vieWTerra Mobile kompletterande applikation tillåter visning av samma data- och tillgångsdatabas i ett mobil-, Internet- eller intranätbaserat HTLM5-visningsprogram (via flera plattformar: PC/Mac, surfplattor, smartphones).

VAD KAN LÖSNINGEN ÖVERBRYGGA?

 

 • Begränsningar av förmågan att modellera stora områden (beredskapsfas) och tillhandahålla omedelbar kartläggning (insatsfas)
 • Interoperabilitetsfrågor: särskilt genom att integrera olika datakällor och tillåta datadelning mellan flera berörda parter, eftersom alla dataset slås samman i en enda « One World »-miljö och inkapslas av en enda gemensam databas
 • Avsaknad av gemensam operativ bild: ger en 3D-återgivning (mycket kognitiv och interaktiv verklighetsliknande miljö) som stöd för genomförandet av operationer både för beslutsfattare och chefer i kommandocentralen och insatsenheter ute på fältet
   
Supported Use Cases

3D- och scenariomodellering

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för tillgångsintegrering och utveckling. Den kan användas för att modellera valfri typ av 3D-scen på jorden och skapa scenarion på deras verkliga plats i världen för att simulera händelser under krisberedskapsfasen och fungera som en global förvaringsplats för skapande av en anpassad världsomspännande GIS, som antingen kan användas perfekt offline (på persondatorer, bärbara datorer eller Windows-surfplattor, med användning av cache för potentiell användning även på fältet), eller portad i en online-arkitektur (Internet eller privat intranätserver), för att möjliggöra delning av information och tillgångar mellan flera berörda parter under krishanteringsfasen. Informationsutbytet kan ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet och tillåter att fotografier tas på plats med hjälp av vanligt förekommande smartphones/surfplattor som kan delas med krishanteringscentralen.

Related CM functions

Fastställ operationsområdet

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattforn & för data- och tillgångsintegration och utveckling.

Den kan användas som ett mångsidigt GIS- med global 3D-bildgenerering & i realtid i C3- eller C4ISR-system, vilket tillhandahåller en väldigt kognitiv 4D Common Operational Picture-miljö.
Systemet är kapabelt att snabbt integrera data från avlägsna hämtningsplattformar (t.ex. Imagery. eller DEM-data från satelliter eller drönare) för att tillhandahålla en uppdaterad 3D-vy av terrängen och därmed tillhandahålla ett praktiskt taget "virtual reality" 3D -verktyg som gör det möjligt att förstå terrängens topografi i jämförelse med traditionella 2D-kartor - för att bättre assistera  chefer under beslutsfattandet när det gäller var basen för verksamheten bör placeras.
Det möjliggör även redigering i realtid av virtuell terräng (t.ex. utplacering av tält och utrustning, anläggningar vid deras planerade plats) och tagning av skärmdumpar eller videor för att snabbt planera och sprida information för att uppnå  snabbt upprättande av baslägret på ett mycket visuellt och praktiskt sätt.     

Related CM functions

Utveckla och upprätthålla COP

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för tillgångsintegration och utveckling.

Den kan användas som ett mångsidigt globalt GIS- för global 3D-bildgenerering & i realtid i C3- eller C4ISR-system, vilket ger en väldigt kognitiv 4D Common Operational Picture-miljö och mätverktyg som stöd för beslutsfattandet, vilket möjliggör fusion av flera och utspridda datakällor och även spårning av rörliga enheter under krishanteringsfasen.
Det ger en väldigt realistisk 3D-vy av alla krisområden som återges med olika slags geospatial information och tillgångar, antingen redan direkt tillhandahållen av programvaran (som globala geonamn, åtkomst till OGC-godkända WMS-WMTS-strömmar/2D-kartor som presenteras som överlägg över 3D-terrängen), eller  matas in av krishanteringspersonal, antingen under krisberedskapsfasen eller i realtid, direkt under hanteringsfasen, i form av:

-formfiler, markörer, etiketter, som anger landmärken, vägar, floder, osv. eller specifika farozoner, placering av tillgångar, anläggningar, osv.)

- lokala 2D GeoTIFF-draperier (2D-kartor som visas som ett lokalt överlägg: värmekartor, katastrofkartor, spridningsmodeller...)

- olika slags geotaggat multimediainnehåll (fotografier, videor, ljud, PDF-information:  rapporter, instruktioner, kartor, tabeller) som kommer in från fältet

- rörliga symboler eller 3D-enheter som återger den föränderliga taktiska situationen (via kommunikationsprotokoll)   

Portat på en serverinfrastruktur, kan informationsutbyte ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet vilket möjliggör att man tar fotografier på plats med vanligt förekommande smartphones/surfplattor som kan delas med krishanteringscentralen, som visas direkt i, eller kombineras med 3D-vyn (augmenterad verklighet). 

Det tillåter även kartläggning och markering av terräng (distans, höjd, områdesmätning, profil, siktlinje, målinriktningsverktyg och rit- och färgläggningsfunktioner) för terränganalys som stöd för beslutsfattandet såväl som bättre utvärdering av den aktuella situationen vid motsvarande tidpunkt på dagen (dynamiskt ljus och skuggor) och väderförhållanden under dagen via ändringsbara parametrar (24 h dag/natt-cykel och systemfunktioner för dynamisk väderhantering). 

Related CM functions

Visa situationsmässig medvetenhet

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för tillgångsintegration och utveckling.

Den kan användas som ett mångsidigt globalt GIS- för global 3D-bildgenerering & i realtid i C3- eller C4ISR-system, vilket ger en väldigt kognitiv 4D Common Operational Picture-miljö och mätverktyg som stöd för beslutsfattandet, vilket möjliggör fusion av flera och utspridda datakällor och även spårning av rörliga enheter under krishanteringsfasen.
Det ger en väldigt realistisk 3D-vy av alla krisområden som återges med olika slags geospatial information och tillgångar, antingen redan direkt tillhandahållen av programvaran (som globala geonamn, åtkomst till OGC-godkända WMS-WMTS-strömmar/2D-kartor som presenteras som överlägg över 3D-terrängen), eller  matas in av krishanteringspersonal, antingen under krisberedskapsfasen eller i realtid, direkt under hanteringsfasen, i form av:

-formfiler, markörer, etiketter, som anger landmärken, vägar, floder, osv. eller specifika farozoner, placering av tillgångar, anläggningar, osv.)

- lokala 2D GeoTIFF-draperier (2D-kartor som visas som ett lokalt överlägg: värmekartor, katastrofkartor, spridningsmodeller...)

- olika slags geotaggat multimediainnehåll (fotografier, videor, ljud, PDF-information:  rapporter, instruktioner, kartor, tabeller) som kommer in från fältet

- rörliga symboler eller 3D-enheter som återger den föränderliga taktiska situationen (via kommunikationsprotokoll)   

Portat på en serverinfrastruktur, kan informationsutbyte ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet vilket möjliggör att man tar fotografier på plats med vanligt förekommande smartphones/surfplattor som kan delas med krishanteringscentralen, som visas direkt i, eller kombineras med 3D-vyn (augmenterad verklighet). 

Det tillåter även kartläggning och markering av terräng (distans, höjd, områdesmätning, profil, siktlinje, målinriktningsverktyg och rit- och färgläggningsfunktioner) för terränganalys som stöd för beslutsfattandet såväl som bättre utvärdering av den aktuella situationen vid motsvarande tidpunkt på dagen (dynamiskt ljus och skuggor) och väderförhållanden under dagen via ändringsbara parametrar (24 h dag/natt-cykel och systemfunktioner för dynamisk väderhantering). 

Related CM functions

Tillhandahålla CCIM-teknikstöd (kriskommunikation och informationshantering)

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för tillgångsintegration och utveckling.

Den kan användas som ett mångsidigt globalt GIS- för global 3D-bildgenerering & i realtid i C3- eller C4ISR-system, vilket ger en väldigt kognitiv 4D Common Operational Picture-miljö och mätverktyg som stöd för beslutsfattandet, vilket möjliggör fusion av flera och utspridda datakällor och även spårning av rörliga enheter under krishanteringsfasen.
Det ger en väldigt realistisk 3D-vy av alla krisområden som återges med olika slags geospatial information och tillgångar, antingen redan direkt tillhandahållen av programvaran (som globala geonamn, åtkomst till OGC-godkända WMS-WMTS-strömmar/2D-kartor som presenteras som överlägg över 3D-terrängen), eller  matas in av krishanteringspersonal, antingen under krisberedskapsfasen eller i realtid, direkt under hanteringsfasen, i form av:

-formfiler, markörer, etiketter, som anger landmärken, vägar, floder, osv. eller specifika farozoner, placering av tillgångar, anläggningar, osv.)

- lokala 2D GeoTIFF-draperier (2D-kartor som visas som ett lokalt överlägg: värmekartor, katastrofkartor, spridningsmodeller...)

- olika slags geotaggat multimediainnehåll (fotografier, videor, ljud, PDF-information:  rapporter, instruktioner, kartor, tabeller) som kommer in från fältet

- rörliga symboler eller 3D-enheter som återger den föränderliga taktiska situationen (via kommunikationsprotokoll)   

Portat på en serverinfrastruktur, kan informationsutbyte ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet vilket möjliggör att man tar fotografier på plats med vanligt förekommande smartphones/surfplattor som kan delas med krishanteringscentralen, som visas direkt i, eller kombineras med 3D-vyn (augmenterad verklighet). 

Det tillåter även kartläggning och markering av terräng (distans, höjd, områdesmätning, profil, siktlinje, målinriktningsverktyg och rit- och färgläggningsfunktioner) för terränganalys som stöd för beslutsfattandet såväl som bättre utvärdering av den aktuella situationen vid motsvarande tidpunkt på dagen (dynamiskt ljus och skuggor) och väderförhållanden under dagen via ändringsbara parametrar (24 h dag/natt-cykel och systemfunktioner för dynamisk väderhantering). 

Related CM functions

Tillhandahålla situationsmedvetenhet, dela COP

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för tillgångsintegration och utveckling.

Den kan användas som ett mångsidigt globalt GIS- för global 3D-bildgenerering & i realtid i C3- eller C4ISR-system, vilket ger en väldigt kognitiv 4D Common Operational Picture-miljö och mätverktyg som stöd för beslutsfattandet, vilket möjliggör fusion av flera och utspridda datakällor och även spårning av rörliga enheter under krishanteringsfasen.
Det ger en väldigt realistisk 3D-vy av alla krisområden som återges med olika slags geospatial information och tillgångar, antingen redan direkt tillhandahållen av programvaran (som globala geonamn, åtkomst till OGC-godkända WMS-WMTS-strömmar/2D-kartor som presenteras som överlägg över 3D-terrängen), eller  matas in av krishanteringspersonal, antingen under krisberedskapsfasen eller i realtid, direkt under hanteringsfasen, i form av:

-formfiler, markörer, etiketter, som anger landmärken, vägar, floder, osv. eller specifika farozoner, placering av tillgångar, anläggningar, osv.)

- lokala 2D GeoTIFF-draperier (2D-kartor som visas som ett lokalt överlägg: värmekartor, katastrofkartor, spridningsmodeller...)

- olika slags geotaggat multimediainnehåll (fotografier, videor, ljud, PDF-information:  rapporter, instruktioner, kartor, tabeller) som kommer in från fältet

- rörliga symboler eller 3D-enheter som återger den föränderliga taktiska situationen (via kommunikationsprotokoll)   

Portat på en serverinfrastruktur, kan informationsutbyte ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet vilket möjliggör att man tar fotografier på plats med vanligt förekommande smartphones/surfplattor som kan delas med krishanteringscentralen, som visas direkt i, eller kombineras med 3D-vyn (augmenterad verklighet). 

Det tillåter även kartläggning och markering av terräng (distans, höjd, områdesmätning, profil, siktlinje, målinriktningsverktyg och rit- och färgläggningsfunktioner) för terränganalys som stöd för beslutsfattandet såväl som bättre utvärdering av den aktuella situationen vid motsvarande tidpunkt på dagen (dynamiskt ljus och skuggor) och väderförhållanden under dagen via ändringsbara parametrar (24 h dag/natt-cykel och systemfunktioner för dynamisk väderhantering). 

Related CM functions

Stödja C3-beslutsfattande

vieWTerra Evolution är en 4D Earth Viewer såväl som en plattform & för tillgångsintegration och utveckling.

Den kan användas som ett mångsidigt globalt GIS- för global 3D-bildgenerering & i realtid i C3- eller C4ISR-system, vilket ger en väldigt kognitiv 4D Common Operational Picture-miljö och mätverktyg som stöd för beslutsfattandet, vilket möjliggör fusion av flera och utspridda datakällor och även spårning av rörliga enheter under krishanteringsfasen.
Det ger en väldigt realistisk 3D-vy av alla krisområden som återges med olika slags geospatial information och tillgångar, antingen redan direkt tillhandahållen av programvaran (som globala geonamn, åtkomst till OGC-godkända WMS-WMTS-strömmar/2D-kartor som presenteras som överlägg över 3D-terrängen), eller  matas in av krishanteringspersonal, antingen under krisberedskapsfasen eller i realtid, direkt under hanteringsfasen, i form av:

-formfiler, markörer, etiketter, som anger landmärken, vägar, floder, osv. eller specifika farozoner, placering av tillgångar, anläggningar, osv.)

- lokala 2D GeoTIFF-draperier (2D-kartor som visas som ett lokalt överlägg: värmekartor, katastrofkartor, spridningsmodeller...)

- olika slags geotaggat multimediainnehåll (fotografier, videor, ljud, PDF-information:  rapporter, instruktioner, kartor, tabeller) som kommer in från fältet

- rörliga symboler eller 3D-enheter som återger den föränderliga taktiska situationen (via kommunikationsprotokoll)   

Portat på en serverinfrastruktur, kan informationsutbyte ske i båda riktningarna, antingen till eller från fältet vilket möjliggör att man tar fotografier på plats med vanligt förekommande smartphones/surfplattor som kan delas med krishanteringscentralen, som visas direkt i, eller kombineras med 3D-vyn (augmenterad verklighet). 

Det tillåter även kartläggning och markering av terräng (distans, höjd, områdesmätning, profil, siktlinje, målinriktningsverktyg och rit- och färgläggningsfunktioner) för terränganalys som stöd för beslutsfattandet såväl som bättre utvärdering av den aktuella situationen vid motsvarande tidpunkt på dagen (dynamiskt ljus och skuggor) och väderförhållanden under dagen via ändringsbara parametrar (24 h dag/natt-cykel och systemfunktioner för dynamisk väderhantering). 

Eftersom det är ett tidsberoende system, tillåter det även loggning och återuppspelning av krissituationen under exakt samma villkor och tillåter acceleration av tid för visa samma scen/ på nytt i en sammandragen tidslinje.    

 

Related CM functions

Use of virtual reality to enhance preparedness for large scale evacuation

vieWTerra Evolution is a 4D Earth Viewer as well as a data & assets integration and development platform for both GIS & Simulation purposes.

It can be used first to produce a synthetic 3D/4D representation of any real-world location on Earth, based on the integration, into original procedural terrain rendering algorithms, of remotely-sensed or in-situ acquired datasets (Earth satellite or local aerial or ground-acquired datasets). It can then be used to model any type of 3D scene and create custom scenarios, at their real-world location, using multiple static and dynamic objects already provided in the (user-expandable) vieWTerra Evolution 500+ Bank of 3D Objects and Textures, via simple drag and drop into the 3D scene (buildings, tents, roads, lights, power lines, ...,) and animating the scene by using user-controllable entities from the (user-expandable) Entities Menu (satellites, UAVs, helicopters, planes, vehicles, rescue personel on the ground...).

Depending on the needs, these entities can be either be used directly by navigating/piloting a chosen entity in real-time into the 3D scene, assigned to a given predefined trajectory in order to simulate events in the Crisis Preparedness phase or follow the actual moves of real-world assets at their real-world location in the Crisis Response phase (e.g. display real-time tracking of rescue units), via communication protocol.  

It also features collapsing of the provided virtual 3D synthetic environment view and real-world imaging capabilities, therefore allowing "Augmented 3D": allowing the draping of live- acquired satellite or drone Imagery feed as well as displaying geotagged, georiented photos into the virtual 3D environment and allowing mixed view using transparency. It presents the same overlay capabilities with 2D maps assets such as e.g. Copernicus EMS disaster maps, alllowing for potential large-scale assessment and evacuation plans designing. 

It also provides potential for modyfying the terrain environment itself, and allowing the triggering events and recording of events through time (e.g. running proof-of concept simulation of global water rise, simulating different hazards from a purely visual standpoint, for e.g. easy to grasp communication towards vulnerable population, but which could be attached to scientific calculations for predictive analysis). 

vieWTerra Evolution can therefore be used as a global GIS system also presenting distributed simulation capabilities, for building ILVC simulations for Training and Exercise building purposes or implemented in C4ISR systems. It can be either used perfectly off-line (on PC, laptops or Windows tablets, using cache for possible use out-in-the-field also), or on-line (Internet, cloud-based, or Intranet private server), in order to allow the sharing of information and assets between multiple stakeholders, this without any area coverage limitations, for potentially large scale, cross-border evacuation purposes. 

 

Related CM functions

Illustrations
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling
vieWTerra Mobile 3D Earth Viewer-applikationen
vieWTerra Evolution Försök Österrike1
vieWTerra Evolution Slutgiltig demo
vieWTerra Evolution Slutgiltig demo
vieWTerra Evolution Försök Österrike3
vieWTerra Evolution Försök Österrike4
vieWTerra Evolution Försök Österrike5
vieWTerra Evolution Terrain Profile Tool
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.