Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
I en krissituation är det livsviktigt att kunna dela realtidsinformation! För att tillgodose detta behov har ATMOSPHERE utvecklat en samarbetsinriktad uppdragshanteringstjänst med namnet PLANET, som gör det möjligt att kommunicera ombord och på marken i realtid var som helst i världen.

Med PLANET har alla berörda parter tillgång till och kan dela det övergripande situationsläget. PLANET-tjänsten tillhandahåller svar: var de olika tillgångarna befinner sig (flygplan, helikoptrar, obemannade flygfarkoster, fordon, fartyg, fältpersonal), den aktuella uppdragsmiljöstatusen och prognoser (väder, föroreningar, brandfronter). Det gör det möjligt att hålla sig uppdaterad om vilka anvisningar som gäller och vilka åtgärder som pågår med hjälp av en strukturerad chattfunktion och geomarkörer. Informationen är tillgänglig för alla berörda parter på ett transparent och spårbart sätt. Tack vare chattfunktionen kan missförstånd mellan aktörer undvikas och instruktioner kan spåras baklänges vid . Detta är särskilt praktiskt i samband med internationella operationer.

Under en krishanteringssituation, skulle PLANET integreras som ett "överlägg", som tillhandahåller omedelbar mellan de olika inblandade enheterna. Med en webbapplikation som kontrollverktyg, används PLANET-verktyget via krishanteringspersonalens personliga enheter (smartphones, surfplattor, laptops), såväl som på stationära datorer i kommandocentralen. Det kräver bara en webbläsare och internetanslutning för att fungera. PLANET är pålitligt, eftersom det förlitar sig på olika anslutningsmetoder för att utbyta information, inklusive satellitkommunikation. Det kan driftsättas snabbt för hantering av en plötslig krissituation. Driftsättningsprocessen är väldigt enkel: det krävs bara konfigurering av ett uppdrag på en molnserver och att man skapar användare. Detta kan göras på några timmar. Verktyget kan driftsättas oberoende av existerande infrastruktur som tillhör de deltagande parterna.

Supported Use Cases

Informationsintegration för uppdragsmiljö

PLANET-tjänsten gör det möjligt att berika den gemensamma operativa bilden med externa informationskällor i realtid: väder, mark- , luftfarts- och sjöfartsinformation. 

Related CM functions

Illustrations
flygplansspårning, väderinformation, telemetri och chattvisning
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.