Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
DIVOS-inspelningssystemet tillhandahåller grundlig dokumentation av alla händelser och aktiviteter under hela krishanteringsfasen. Det samlar in och lagrar röstkommunikation, övervakningsinformation såväl som all operatörverksamhet.

Systemet, som baseras på en mycket tillförlitlig och tillgänglig standard-IT-plattform, tillåter utredarna att söka och spela upp inspelad krisinformation via en webbaserad klient. Krisrapporter kan delas mellan användare - vilket säkerställer åtkomstkontroll och integritet - eller enkelt exporteras till berörda utomstående parter. Nyckelfunktioner Designad för utredare DIVOS Investigate är en klient som är specifikt designad för - och incidentutredare. Användare kan hantera sina utredningar, söka och spela upp inspelningar som är av intresse

från olika kanaler och lägga till rön till sina rapporter. De kan lägga till röstkommentarer, prologer och epiloger till sina rapporter och till och med samarbeta under en utredning och dela rapporten med andra användare och skydda resultaten. Säker lagring och åtkomst Sekretess- och integritetsskydd av all loggad information säkerställs under inspelning, lagring och användaråtkomst. Den integrerade granskningsloggtjänsten dokumenterar

alla användaraktiviteter i juridiskt syfte.

  • Skalbar och tillförlitlig arkitektur

DIVOS kan skalas upp från små till stora, fördelade och fullständigt redundanta systemkonfigurationer.

 

DIVOS - en snabbtitt

Inspelning          Telefon- och radiokommunikation, fullständig registrering av operatöraktivitet

Tillgänglighet         Stöd för redundans på systemnivå

Skalbarhet           Upp till 10 000 samtidiga inspelningsströmmar

Miljö      Fysisk eller virtuell IT-miljö av standardtyp

Säkerhet              Kryptering och integritetsskydd av inspelningar

Avtryck            Tillförlitlig inspelning för över 100 000 kanaler varje dag,
+500 system över hela världen

Supported Use Cases

Inspelning av röster och händelser

I egenskap av arbetsledare i en katastrofinsatssituation ville jag spela in all röst- och datakommunikation i anslutning till katastrofen. Inspelningarna kommer att fungera som stöd vid insatsanalysen och hjälpa till att förbättra arbetsflödet vid framtida insatser.

Related CM functions

Illustrations
övervaka
client1
client2
client3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.