Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Förhindra översvämning under alla omständigheter Water-Gate© är en flexibel nödöversvämmningsfördämning som utnyttjar kraften hos översvämningsvatten eller brandsläckningsvatten för att automatiskt fylla, vika ut och stabilisera sig.

​​​​​​Water-Gate© är ett mycket effektivt och säkert nödskydd:

  • Water-Gate kan omedelbart ersätta tusentals sandsäckar
  • Water-Gate förblir stabil oavsett sin längd, strömmens riktning och ytans lutning

Water-Gate©kan hålla tillbaka tusentals kubikmeter vatten utan förankring!

Designen för den mobila översvämningsskyddande fördämningen Water-Gate, med ett höjd till mark-djupförhållande på 1:4 (1:3 för WS urban-sortimentet) garanterar perfekt stabilitet och grepp på alla slags underlag, oavsett av skyddets höjd.

Supported Use Cases

Skydd av Go Terminal på Köpenhamns flygplats

Skydd av Go Terminal på Köpenhamns flygplats
Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
Water-Gate© i aktion för att dämma upp en stormig flod
Water-Gate© kan böjas i alla riktningar och dämma upp en översvämning upp till 2 m höjd
Water-Gate© kan innesluta tusentals kubikmeter vatten utan förankring!
Water-Gate©-fördämningar levereras i måttbeställda boxar för snabb driftsättning
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.