Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROCeed Laboratory stödjer beslutsfattare när det gäller att välja de bästa lösningarna genom att simulera konsekvenserna av beslut och händelser som baseras på förhandsdefinierade regler för orsak och verkan.

PROCeed Laboratory gör det möjligt för befälhavare att (1) identifiera riskområdet och hotad kritisk infrastruktur, (2) bedöma effekterna av föreliggande hot för de kritiska infrastrukturerna, (3) få en uppfattning om beroendeförhållandet mellan dem, (4) få insikt om de möjliga tillvägagångssätten Den viktigaste funktionen är att PROCeed Lab visar hur det framtida tillvägagångssättet kan påverkas av befälhavarens beslut.  
PROCeed Laboratory kan användas för insatsplanering under insatsfasen för en . I detta stadie kan det hjälpa befälhavare (eller andra beslutsfattare) att lösa många förväntade dilemman, t.ex. fastställa åtgärdsprioriteringar, välja hur begränsade resurser ska användas, välja en mera effektiv handlingsplan.

Supported Use Cases

Fattande av CM-beslut efter analys i PROCeed Laboratory

Initiating actor

Tactical level actor (decision maker/commander)

Participating actors

Tactical level actor (at Command, Control and Coordination Centre)

Goal

I minimize number of victims among a hospital patients

Pre-conditions

 • Siedrecht hospital:
  • 1200 patients
  • 200 patients at ICU
 • Mervede river: water level rises dangerously
 • Evacuation team: activated
 • Evacuation resources: made ready
 • Fuel tank truck: made ready 
 • Mervede river: dykes break

Sequence of actions

Seq. #

Actor

System

1

Får veta att transformatorstationen i Crayestain inte fungerar på grund av översvämning

COP

2

Simulerar vilka som är de möjliga konsekvenserna för ett strömavbrott.

Inser att det kan påverka Sliedrecht-sjukhuset.

PROCeed Laboratory

3

Beordrar en av sjukhuset

Uppgiftstilldelningsapplikation

4

Får veta att det inte finns någon strömförsörjning i bostadsområdet Sliedrecht

COP

5

Får veta att Sliedrecht-sjukhuset har övergått till reservström

COP eller röstkommunikationssystem

6

Får meddelandet att evakueringen av patienter har påbörjats.

COP, röstkommunikationssystem eller rapporteringssystem

7

Får informationen att återställningen av strömförsörjningen kommer att ta minst 10 timmar

COP eller röstkommunikationssystem

8

Simulerar hur evakueringen kommer att genomföras och vad som kommer att bli den slutgiltiga effekten.

Får veta att bränslet för sjukhusets strömförsörjningssystem kommer att ta slut om 6 timmar och att evakueringen kanske inte lyckas med ett antal patienter från IVA, vilket kan innebära att de kan dö.

PROCeed Laboratory

9

Skickar en tankbil till sjukhuset

Uppgiftstilldelningsapplikation

10

Han får informationen att tankbilen anlände till sjukhuset och tillhandahöll tillräckligt med bränsle för att reservströmsystemet ska kunna fungera under de kommande 48 timmarna

COP eller röstkommunikationssystem

11

Får informationen att evakueringen har avslutats; 1 180 patienter har evakuerats; tillståndet för de övriga 20 patienterna tillät inte evakuering

COP, röstkommunikations- eller rapporteringssystem

12

Får veta att strömmen är återställd

COP

Undantag

Aktör på taktisk nivå kanske inte beordrar en evakuering

Aktör på taktisk nivå kanske inte skickar en tankbil till sjukhuset

Efterföljande tillstånd

Ingen sjukhuspatient avled.

Regler

Aktören tar beslut genom att simulera möjliga utvecklingsriktningar för händelser och genom att utvärdera de slutgiltiga konsekvenserna för besluten.

Framgångskriterier

Den övergripande effekten för fattade beslut är bättre än i testfallet 2.

Related CM functions

Fattande av CM-beslut intuitivt (utan simulator)

Initiating actor

Tactical level actor (decision maker/commander)

Participating actors

Tactical level actor (at Command, Control and Coordination Centre)

Goal

I minimize number of victims among a hospital patients

Pre-conditions

 • Siedrecht hospital:
  • 1200 patients
  • 200 patients at ICU
 • Mervede river: water level rises dangerously
 • Evacuation team: activated
 • Evacuation resources: made ready
 • Fuel tank truck: made ready 
 • Mervede river: dykes break

Sequence of actions

Seq. #

Actor

System

1

Får veta att transformatorstationen i Crayestain inte fungerar på grund av översvämning

COP

2

Får veta att det saknas elektricitet i bostadsområdet Sliedrecht

COP

3

Får veta att Sliedrecht-sjukhuset har övergått till reservström

COP eller röstkommunikationssystem

4

Beordrar en av sjukhuset

Uppgiftstilldelningsapplikation

5

Får informationen att återställningen av strömförsörjningen kommer att ta minst 10 timmar

COP eller röstkommunikationssystem

6

Får meddelandet att evakueringen av patienter har påbörjats.

COP, röstkommunikations- eller rapporteringssystem

7

Får informationen att bränslet för sjukhusets reservströmsystem är slut; patienter som behöver livsuppehållande utrustning kan avlida inom kort.

COP eller röstkommunikationssystem

 

Undantag

Aktör på taktisk nivå kanske inte beordrar en evakuering tidigare på grund av intuition

Aktör på taktisk nivå kanske skickar en tankbil till sjukhuset, även detta på grund av intuition

Efterföljande tillstånd

Omkring 150 sjukhuspatienter avlider.

Regler

Aktören fattar beslut baserat på informationen från COP och sin intuition.

 

Stödda CM-funktioner

Lösningen stödjer följande CM-funktioner från kommando-, kontroll- och samordningsfunktionsområdet:

 • Tillhandahålla orientering från beslutsfattarna, föreslå handlingsplaner, prioriteringar, resurstilldelning och andra omedelbara åtgärder

Logisk grund: simulering och visualisering av möjlig händelseutveckling i specifika krissituationer tillåta en CM-beslutsfattare att identifiera rätt egenskaper, tilldela resurser effektivt och föreslå optimalt handlingsförlopp

 • Hantera resurser för att kunna klara av prioriterade uppgifter

Logisk grund:genom att simulera alternativa sätt att sätta in resurser, kan en CM-beslutsfattare observera potentiella konsekvenser av dessa beslut och hantera resurser i enlighet med prioriteringarna

Related CM functions

PROCeed Laboratory Användarfall

PROCeed Laboratory innehåller för närvarande fyra olika användningsfärdiga modeller, t.ex.:

Tågurspårning och brand orsakad av farliga material vid gränsen mellan Belgien och Tyskland – involverar International Union of Railways, DB Security Corporate Unit, Infrabel, Aachens brandkår, tyska federala polisen, tyska räddningstjänsten, belgiska räddningstjänsten;

Översvämning i Nederländerna – involverar södra Hollands säkerhetsregion, säkerhetsregionen, vattenstyrelsen, regeringen, kommuner, dricksvattens-& energiföretag, ICT & Telecom, industrin, transportsektorn & Logistik;

Sjöincident Finland – involverar finska miljöinstitutet, finska gränsvakten& tullen, finska miljöinstitutet, finska marinen, det finska meteorologiska institutet, Helsingfors hamn, Helsingfors räddningstjänst, finska transportsäkerhetsstyrelsen, finska transportstyrelsen, oljeföretag, VTT;

Översvämningar i Grekland – involverar brandkårerna EMAK 1i och Diikisi Ditikis Attikis, Attikas regionala myndigheter i centrala Aten, räddningstjänstens generalsekretariat, den enade fonden för uppehälle och engångsförmåner, biträdande finansminister, Europaparlamentet, Nireus vattenbruk, nationalbanken, grekiska turismförbundet, Johnson turistsammanslutning& Johnson Group of Consumer Companies.

Dessa modeller användes i demonstrationer med praktiserande läkare inom EU-projekten PREDICT och NEPTUNE.

DRIFTSÄTT

Följande skärmdumpar illustrerar valda åtgärder som kan utföras med hjälp av PROCeed Laboratory -applikationen, dvs. i följande lägen: bläddring, objekthantering och scenariohantering.

Bläddringsläge

I detta läge kan användaren se information angående objekt och deras egenskaper. I figuren ovan har den elektriska transformatorstationen Crayestein valts från menyn på den vänstra sidan. Egenskaperna för detta objekt kan ses, t.ex. plats, allmäntillstånd, drifttillstånd, tillgänglighet för telekommunikation.

Objekthanteringsläge

I objekthanteringsläget kan användaren ändra objektegenskaperna. I figuren ovan har ett elverk i Sliedrecht valts från menyn på den vänstra sidan. Användaren kan ändra egenskaperna för detta objekt, t.ex. namn, beskrivning, drifttillstånd, allmänt tillstånd

Scenariohanteringsläge

I detta läge kan användaren analysera de alternativa tillvägagångssätten. Användaren kan börja simuleringen genom att klicka på knappen START. På tidslinjen finns även händelser och beslutspunkter markerade för en användare. Efter att har startat simuleringen, stöter användaren på en beslutspunkt och måste besluta huruvida den alternativa situationen ska analyseras eller gå vidare. Svaret på frågorna definierar ordningsföljden för händelserna, dominoeffekter som kan analyseras av användaren. Under simuleringen kan användaren gå framåt eller bakåt fritt i scenariot. Med kontrollknappen på tidslinjen kan användaren gå tillbaka och försöka med ett annat svar på frågan för att testa en alternativ situation. 

Related CM functions

Användarberättelse i enlighet med försöket "Nederländerna"-scenariot

SOM EN aktör på taktisk nivå (beslutsfattare/befälhavare)
•FRÅN CM-organisationen (vid kommando-, kontroll- och samordningscentral)
•VILL JAG effektivt samordna insatserna vid en storskalig genom att använda de begränsade resurserna
•SÅ ATT antalet offer och skador minimeras

Related CM functions

Illustrations
Proceed Laboratory gränssnitt

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.