Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Med XVR Crisis Media kan man träna hur man hanterar och övervakar kommunikation från nyhetsmedier, sociala medier och interna kommunikationskällor under en krissituation.

Deltagarna kan variera från incidentbefälhavare till krisgrupper och kommer att utsättas för ett informationsflöde och inkommande kommunikation under simuleringen av realistiska kommunikationsmedier

Instruktörer och övningspersonal kan förbereda olika typer av fiktiva, kontrollerade kommunikationskanaler (t.ex. en nyhetskanal eller tidning) och få dem att se ut som kanaler i verkligheten (t.ex. ser CM:s sociala medier ut precis som verkliga sociala medier). Dessa medier kan förhandsfyllas med meddelanden, bilder, videor och filer som är tillgängliga vid övningens inledning och med innehåll som blir tillgängligt för deltagarna under övningen. Med en enkel visningsåtgärd, eller genom att starta avancerade händelser i berättelsen, kontrollerar dessa instruktörer när under övningen som denna information blir tillgänglig. Självklart kan instruktörerna och rollspelarna även lägga till nya meddelanden och visuell information under övningens förlopp. Dessutom har övningspersonalen fullständig kontroll över hur tiden förflyter under övningen (t.ex. genom att pausa eller spola framåt).

Instruktörerna konfigurerar vilka deltagare som har tillgång till vilka medier. På så sätt simulerar man skillnaden i informationspositioner mellan deltagarna (exempelvis har polisen mera information som är tillgänglig endast för dem). Genom att använda dessa medier, bör deltagarna analysera informationen som är tillgänglig för dem och använda dessa kanaler för att kommunicera med varandra och världen utanför.

Supported Use Cases

Simulering av nyheter som sprids via olika kanaler

Instruktörer och övningspersonal kan förbereda flera olika typer av fiktiva, kontrollerade kommunikationskanaler (t.ex. en nyhetskanal eller tidning, sociala mediekanaler, e-post, chattapplikationer och krishanteringssystem) och få dem att se ut som kanalerna i verkligheten (t.ex. CM:s sociala medier ser ut som verkliga sociala medier). Dessa medier kan förhandsfyllas med meddelanden, bilder, videor och filer som är tillgängliga vid övningens inledning och med innehåll som blir tillgängligt för deltagarna under övningen.

Med en enkel visningsåtgärd, eller genom att starta avancerade händelser i berättelsen, kontrollerar dessa instruktörer när denna information ska bli tillgänglig under övningen. Självklart kan instruktörerna och rollspelarna även lägga till nya meddelanden och visuell information under övningens förlopp. Dessutom har övningspersonalen fullständig kontroll över hur tiden förflyter under övningen (t.ex. genom att pausa eller spola framåt).

Related CM functions

Träna beslutsfattande och kommunikation baserat på tillgänglig information

XVR Crisis Media kan simulera informationsflödet via olika kanaler i en . Utbildningsdeltagarna kan tränas att kritiskt utvärdera informationen som är tillgänglig för dem, kommunicera med andra berörda parter och fatta beslut baserat på denna information.

Utbildningen är realistisk eftersom olika informationskanaler kan tillgängliggöras för olika användargrupper. Exempelvis kan polisen ha tillgång till viss information som inte är lättåtkomlig för andra deltagare. Dessutom kan delar av informationen vara irrelevant eller till och med vilseledande.

Related CM functions

Illustrations
XVR Crisis Media under användning vid en övning i hantering av nödsituationer
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.