Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Rumor Debunker utgör en lösning för analys av nyheter som sprids via nätet. Plattformen utvecklades i syfte att bekämpa kampanjer med felaktig eller lögnaktig information.

Rumor Debunker kan främja förmågan att hantera kriser vid stora och långvariga katastrofer som orsakats av människan. Den täcker alla faser inom krishanteringen genom att förbereda pålitliga datauppsättningar för mediekommunikation vid oväntade händelser.

Genom att påvisa faktiska trender ger Rumor Debunker kris- och katastrofhanterare möjlighet att upptäcka information från internetnyheter som är relevant för deras operativa ansvar. Därför erbjuder Rumor Debunker

 • en för att uppdaga bedrägerier och rykten som sprids via sociala medier;
 • en plattform som ger dess användare en bild av på vilket sätt medieuppgifter finns tillgängliga via digitala medier och
 • ett nytt sätt att analysera och utvärdera relevant information/nätkommunikation i krissituationer
  • , t.ex. skälet till en desinformationskampanj eller
  • ursprungliga källan och spridningskällan

 

 

 

Supported Use Cases

Användningsfall 1: Kontinuerlig medieövervakning (med kvalitetskontroll)

Ett typiskt problem, som behandlas i 1 är det finns en enorm mängd information av skiftande kvalitet på internet. Det är omöjligt att bedöma om en uppgift stämmer eller inte på egen hand.

Till exempel lade någon upp ett inlägg på sociala medier om kolerabakterier i vattnet vid en översvämning i Österrike - vilket inte var sant.Antalet metoder för att identifiera falska nyheter har ökat dramatiskt.

Genom att sammanställa och ge tillgång till kvalitetskontrollerade nyheter för det relevanta operativa informationsutrymmet visar plattformen Rumour Debunker nyheter som markerats med ett värde för sammansatt index. På så vis kan man göra en av nyhetens tillförlitlighet.

Det är mycket lätt att hoppa över stora delar av nätkommunikationen rörande en viss , om dessa är innehåller påhittad information. Dessa traditionella metoder för medieövervakning är inte tillräckligt utförliga för strategisk kommunikation. Automatiserade metoder har gett ett effektivare resultat. Den mest effektiva metoden, som tillämpas i Rumor Debunker, är dock en kombination av automatiserade hjälpmedel och mänsklig intelligens.

På plattformen Rumor Debunker visas nyheter som markerats med ett värde för sammansatt index. På så vis kan nyheterna bedömas enligt deras tillförlitlighet.

Baserat på datauppsättningen för nyheter som klassificerats på detta sätt kan personer som använder Rumour Debunker göra en bedömning och får ett intryck av huruvida nyheten är målet för en hyperpersonaliserad desinformationskampanj. Vikten av denna möjlighet vid kris- och katastrofhantering ( , crisis and disaster management) förväntas öka. I framtiden kan användaren kanske till och med varnas (vid ) som en del av den kontinuerliga medieövervakningen.

Related CM functions

Teknologi som stödjer desinformation

Användningsfall 2: Observation av medier i en krissituation

För nätcentrisk kommunikation inom - och katastrofhantering ( ) är det mycket viktigt att samla pålitlig information från öppna källor. De relevanta källorna till felaktig information och desinformation måste identifieras snabbt, så att man kan reagera effektivt.

Sociala medier underlättar/sprider mycket känsliga offentliga reaktioner. Nya kommunikationsregler på nya mediekanaler skapar nya realiteter i både tänkbara och faktiska krissituationer. Det traditionella journalistyrket har förlorat sin plats som nyhetsförmedlare för kriskommunikation. På grund av sociala medier är kriskommunikationen alltid nätcentrisk. Kris- och katastrofhanterare måste använda kommunikationssätt som håller jämna steg med utvecklingen.

Den person som offentliggör nyheten kanske har ett särskilt intresse av att den publiceras. Utgivaren med störst spridningsfaktor ansvarar för att den felaktiga informationen sprids. För strategisk nätkommunikation i krissituationer är det mycket viktigt att man känner till skälet till att den falska informationen sprids, samt även dess källa och spridningskällor, så att problemet kan hanteras på ett lämpligt och effektivt sätt.

I 2 ser man hur strukturen bakom desinformationskampanjen ser ut genom att spåra källorna till vissa nyheter tillbaka till den ursprungliga källan.

Related CM functions

Typiskt scenario I
Illustrations
Lösning: Plattformen Rumour Debunker
Teknisk beskrivning
Översikt över Rumour Debunkers funktioner
Inbyggda spårningsmetoder som tillval
Hemsida Rumour Debunker
App Rumour Debunker
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.