Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROTECT-applikationen är ett nätbaserat larm- och meddelandesystem för nödsituationer (och tidiga varningar) gällande civilskydd. Applikationen har utvecklats med användning av de kunskaper och den expertis som inhämtats vid utvecklingen av CECIS-systemet.

Grundkonceptet består av att övervaka och kontrollera nödsituationer (Emergencies) och förvalta en samling resurser (Resources) för effektivare hjälp i nödsituationer. PROTECT använder en kartorienterad användarstrategi som bygger på kunskaperna och färdigheterna från Alert4All, med övervakning av och rapportering om utvecklingen för varje , hantering av alla dokument i samband med scenariot, hantering och spridning av meddelanden och tillkännagivanden, samt insamling och tillämpning av erfarenheter.

Supported Use Cases

PROTECT UC-01 resurshantering

Det här UC-gränssnittet föreställer PROTECT-lösningens resurshanteringskoncept och funktioner.

PROTECT-lösningen tar emot information om den inträffade händelsen från en extern enhet och inleder följande arbetsflöde:

  1. En lokal operativ central (LOC) kompletterar informationen om incidenten
  2. En nationell operativ central (NOC) informeras
  3. LOC begär hjälp för alla lokala, regionala eller internationella civilskyddsorganisationer som redan är registrerade i Protect-systemet
  4. LOC använder PROTECT för att samla in erbjudanden om hjälp från alla civilskyddsorganisationer
  5. NOC erbjuder också hjälp
  6. LOC accepterar eller avvisar erbjudandena
  7. LOC informerar alla inblandade enheter om de tillgängliga resurserna

Informationsutbytet med externa enheter och system realiseras med hjälp av EMSI-protokoll. 

Related CM functions

Illustration av ordningsföljden för utbyte av information via detta UC
Illustrations
standard
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.