Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROCeed är ett datorsystem som för användaren förberedd på att fatta riktiga beslut i krissituationer.

Det gör det möjligt att skapa och genomföra alla möjliga sorters simulationer och kan användas som både interaktivt spel för beslutsfattning och som för analys med flera variabler.

Med hjälp av denna simuleringsteknik kan man skapa korrekta modeller för rutiner i äkta nödsituationer genom att tillhandahålla alla nödvändiga roller, risker, händelser, fysiska föremål eller miljöer. Användaren kan observera en dynamiskt skiftande situation och samtidigt påverka de övriga användarnas engagemang och fatta olika beslut som påverkar de påföljande händelserna.

Övningar och analys som genomförs i verkligheten är den bästa lösningen, men dessa kräver tid och är ofta mycket dyra, i synnerhet med tanke på de upprepningar som krävs. Därför är handlingar i simulerade situationer det bästa sättet att genomföra övningar och analys för krissituationer. Övningar och analys i konstruerade miljöer utgörs av åtgärder som måste utföras under verklighetsliknande förhållanden med hjälp av lämpliga metoder och hjälpmedel. Användaren ser vilka konsekvenser besluten ger och kan bedöma de åtgärder som vidtagits. Tack vare de upprepade övningarna och interaktiva funktionerna för och analys inom PROCeed-systemet är det möjligt att sänka utbildningskostnaderna och göra utbildningen effektivare. Dessutom kan denna typ av utbildning och analys tillhandahållas oftare, och ger tillgång till flera olika tänkbara alternativ.

Supported Use Cases

PROCeed UC1: övning i beslutsfattning

PROCeed kan användas som ”allvarsspel” för att öva sig i beslutsfattning.

Användaren observerar den dynamiskt skiftande (simulerade) situationen, kan påverka de övriga användarnas engagemang, fatta olika beslut som påverkar de påföljande händelserna och se konsekvenserna av sina beslut.

Tack vare de upprepade övningarna och interaktiva funktionerna för och analys inom PROCeed-systemet är det möjligt att sänka utbildningskostnaderna och göra utbildningen effektivare. Dessutom kan denna typ av utbildning och analys tillhandahållas oftare, och ger tillgång till flera olika tänkbara alternativ.

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
Grafiskt användargränssnitt
Grafiskt användargränssnitt
situation
situation
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.