Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Debris Tool är en programvarubaserad lösning som samordnar olika värden från verkligheten, data från tidigare undersökningar och andra källor i syfte att förutse och sammanställa lösningar för rensning av skräp och spillror efter katastrofer.

Programmet kan anpassas till åtgärder i eller förhindrande syfte genom inmatning av en korrekt och aktuell karta, som i sin tur kan användas som grund vid planering av förberedelser. Genom att sammanställa ett standardhanteringssystem ser man vilka eventuella förbättringar som ger avgörande fördelar för beslutsstöd, särskilt vid logistik- och åtkomstrelaterade problem. Kartorna är ovärderliga för planering av resurser och analys av logistiska alternativ för humanitära organisationer i verkliga krissituationer.

Supported Use Cases

Få en översikt över blockerande skräp (var och hur mycket)

Få en översikt över blockerande skräp (var och hur mycket)

 

Kartlägga viktiga rutter (för utryckningstjänster) som blockerats av skräp för att planera vägrensning i enlighet med utryckningstjänsternas åtkomstkrav

Related CM functions

Skapa scenarion för logistiska beslut gällande avfallshantering

Skapa scenarion för logistiska beslut baserat på:

  • Den tid det tar att rensa bort skräpet
  • Antalet fordon för att rensa bort skräpet
  • Rensningskostnaderna

Tillhandahålla kapacitetskraven på avfallshanterings- eller återvinningscentralen.

  Simulation för att kunna planera förberedelser för verkliga situationer.

Related CM functions

Illustrations
annat
annat
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.