Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Ett lättanvänt CM-system för delning och visning av krishanteringsdata. Underlättar även kommunikation på flera språk vid snabbinrättat samarbete mellan olika organisationer

EMT möjliggör ett smidigt utbyte av uppgifter mellan personer som sysslar med . Informationen visas för EMT-systemets användare på det mest passande och bekväma sättet med tanke på deras bakgrund och roll för krishanteringen. Detta åstadkoms genom användardomänanpassad visning av meddelanden. Varje användarorganisation kan se samma uppgifter på sitt vanliga användargränssnitt, t.ex. med egna symboler, färger och egen text.

EMT erbjuder ett  webbgränssnitt för olika användare som kan konfigureras för att visa användaren krisrelevant information på det egna språket och med användning av användarens domänspecifika textpresentation, textfärg, symboler, kartfunktioner etc., och samtidigt utelämnar uppgifter som inte angår dem. Vanlig information som delas via EMT är antalet tillgängliga resurser samt typ av resurs, var de befinner sig och deras status, sensorvärden, riskområden, varningar, skickade och utförda kommandon och situationsrapporter. Även hänvisningar till externa uppgifter som t.ex. bilder eller kartvyer kan hanteras.

EMT-användare kan mata in information på sitt eget språk i systemet. En snabböversättning görs av dessa uppgifter, som sedan delas med andra användare. Översättningen baseras på fördefinierade ”meddelandemallar”  COP som består av fördefinierad översättningsbar text, men även variabler som användare kan mata in spontant och som vidarebefordras ”som de är”  till andra användare.

Några fördelar jämfört med moderna COP-system:

 • Åtkomst via en webbläsare, måste inte installeras lokalt.
 • Grafiska användargränssnitt som kan anpassas till användaren/uppgiften gör systemet lättare att använda och kringgår behovet av extra .
 • Effektiv krishantering även i situationer där flera organisationer ska samarbeta på olika språk med kort varsel.
 • Kan installeras lokalt och konfigureras för datautbyte med andra EMT-enheter vid behov för ökad tydlighet och vid avbrott i nätuppkopplingen.

 

Supported Use Cases

Kontrollera och övervaka Resurser

EMT kan visa de involverade personerna i en krissituation på en karta. De olika fordonens eller utryckningsteamens positioner kan visas i olika lager. EMT kan ange inom områden åtgärder krävs och skicka ett kommando till en viss användare eller ett visst system. Den inhämtade informationen skickas sedan tillbaka till programmet för visualisering.

Det är till exempel möjligt att markera området för en incident och skicka ett kommando till CrowdTasker, samla ytterligare information som t.ex. skadans omfattning eller ta bilder på området.

Related CM functions

Leverera varningar från sensorer och andra källor

Data från sensorer eller andra källor (t.ex. seismiska data) kan matas in i EMT, där uppgifterna visas som text och/eller graf för att till exempel visa den skiftande vattennivån vid en översvämning. En gränsvakt kan användas som tillval och skickar varningar när uppgifterna överstiger en viss gräns, till exempel om vattennivån vid en viss sensor överstiger denna gräns.

Related CM functions

Hantering av situationsrapporter

Ett för att testa EMT användes inom QuinJunSAT-projektet (http://quinjunsat.info/about/), där skadorna från en jordbävning skulle undersökas. Målet var att kombinera högupplösta satellitbilder med crowdsourcad information i syfte att skapa en komplett bild av katastrofområdet. Satellitbilder före och efter katastrofen användes för att markera drabbade områden i EMT, dit anrop till CrowdTaster skickades för vidare undersökning. Sedan visades svaren från CrowdTasker (rapporter, bilder) i EMT.

 • Visning av jordbävningsdata (epicenter, storlek) på kartan
 • Ett annat system jämför högupplösta satellitbilder(före och efter katastrofen), resultaten skickas till EMT
 • Visning av tänkbara katastrofområden på kartan (även satellitbilder kan visas som referens)
 • Markera områden som kräver en första undersökning, skicka förfrågningar till ett annat system (geoBingAn)
 • Visa svar (rapporter, bilder) i EMT
 • Markera områden som kräver ytterligare undersökning, skicka förfrågningar till CrowdTasker
 • Visa resultat från CrowdTasker (rapporter, bilder) i EMT
 • Markera området på kartan, hämta statistik för området

   

Publikationer: http://quinjunsat.info/results/publications/

 

CM-funktioner: Samla information från distribuerade källor

Related CM functions

Semantisk snabböversättning

EMT kan konfigureras så att den visar olika innehåll för olika typer av användare. Informationen kan till exempel visas på franska för en viss användargrupp och på tyska för en annan, vilket till exempel underlättar gränsöverskridande samordning av arbetet.

Kommandomallarna kan också fördefinieras för snabböversättning av kommandon under nödsituationen. Exempel: Kommandot “Evakuera {N} drabbade från {plats 1} till {plats 2}.” Kommandot kan fördefinieras och översättas. {N}, {plats 1} och {plats 2} utgör tomma fält som användaren kan fylla i.

Vidare kan man anpassa hur uppgifterna visas (t.ex. färger och symboler) samt även antalet visade detaljer i enlighet med slutanvändarens . Olika typer av ambulansfordon kan till exempel visas för ambulanspersonal, medan en brandman bara ser en ambulanssymbol.

Related CM functions

Illustrations
Vattennivåer med tröskelvärden
Simulerade problemzoner identifieras på satellitbilder och bekräftas av frivilligarbetare
 • 0
 • 1
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.