This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Programvaran till stöd för personer som innehar en samordnande roll eller ledningsroll under ett krisskeende, en incident, ett nödläge, en kris eller en katastrof.

Det huvudsakliga ändamålet med den här plattformen ‒ EMApp - (en app & ledningscentralmodul) är att ge stöd åt blåljusaktörer, räddningsledare, krishanterare & krisskeendeorganisatörer i att samordna incidenter/krishändelser på ett effektivare sätt; kommunicera effektivare med kollegor, överordnade och räddningsenheter; och utarbeta rapporter på ett snabbare och mer träffsäkert sätt.

Supported Use Cases

App och plattform för krishantering ‒ stärker blåljusaktörernas/krishanteringsledarnas handlingskraft!

Appen skapades för att föra tillbaka incidentledningens fokus på de människor som gör de faktiska insatserna ute på fältet.

Filosofin bakom krishanteringsappen EMApp är:

  • lär dig under insatserna, gör insatser när du lär dig;

  • håll dig till K.I.S.S.;

  • låt dina kunskapsnivåer styra ditt handlande;

  • undvik i största möjliga utsträckning några nya procedurer, planer och aktiviteter;

Genom att hålla sig till ovanstående rättesnören ger vi tillbaka handlingskraften till våra räddningsledare, krishanterare, blåljusaktörer och så vidare tills de kan föra tillbaka sitt fokus på sina insats- och samordningsuppgifter ute på fältet baserat på deras akademiska /sekundärutbildning, yrkesutbildning och erfarenhet istället för att ha en kontrollista eller mall att följa, eller blotta tanken på trycket det innebär att regelbundet behöva kommunicera och lägga fram rapporter.

Related CM functions

Illustrations
App och plattform för krishantering
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.