Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
GDACSmobile är en stödplattform, där uppgifter för att göra personer medvetna om situationen kan samlas in och delas. Dess syfte är att nå två huvudgrupper med olika rättigheter och roller: personer som sysslar med räddningsarbete och den (drabbade) befolkningen.

I händelse av en stor och plötslig  kan applikationen användas av och krisbefäl för att sprida relevant information och på så vis öka medvetenheten om situationen, vilket är en väsentlig faktor för att  av situation och för ett effektivt räddningsarbete.

Lösningens huvudsyfte stöds genom etablering av en ny öppen kommunikationskanal mellan den drabbade befolkningen och räddningsorganisationerna. Allmänna användare, som inte måste registrera sig och kan förbli anonyma, kan lämna in korta rapporter med observationer om skador, av förnödenheter eller tillgängliga resurser, vilka sedan samlas in och granskas av en grupp kontrollörer. Särskilda rapportmallar kan definieras och anpassas enligt de uppgifter som krävs för varje kategori. Författaren kan ange vilken kategori rapporten tillhör genom att ange ämne samt även ytterligare information som t.ex. geopositionering, bilder etc.

Registrerad utryckningspersonal kan bekräfta och offentliggöra rapporterna eller lägga till kompletterande information (evakueringsställen, skyddslokaler m.m.). Granskingsförfarandet för varje observation sker via ett centralt servergränssnitt i syfte att kontrollera informationsflödet och garantera de inhämtade uppgifternas kvalitet. På så vis kan yrkespersonal och tillförlitliga granskare bedöma informationens giltighet och ange vilka målgrupper som ska kunna se den.

GDACSmobile är kopplat till det globala katastroflarm- och samordningssystemet (GDACS). Utvecklingen motiverades i samråd med EU-kommissionens gemensamma forskningscenter.

Supported Use Cases

GM-01 Rapporter med observationer om infrastrukturen och behoven inom det drabbade området

Användare från allmänheten kan lämna bidrag till crowdsourcade informationen via mobilappen. Varje användare kan mata in rapporter med observationer inom det katastrofdrabbade området. Dessa rapporter sorteras enligt syfte eller ämne, t.ex. blockerade vägar, evakueringsbehov eller observerade skador. Applikationerna är inte avsedda som ersättning för nödanrop, men för att ge användare möjlighet att dela relevant information via ytterligare en ny kommunikationskanal. Rapporterna kan innehålla bilder, beskrivningar som text och annan information, beroende på vald kategori, t.ex. vattennivå. Användaren måste inte registrera sig och kan förbli helt anonym.

Related CM functions

GM-02 Förvalta och sprida crowdsourcade frivilliga observationer

Den informationschef som ansvarar för inlämnade frivilliga rapporter via mobilappen kan granska dessa rapporter. För att förvalta den inlämnade informationen och göra en kvalitetsbedömning kan varje rapport anges som avvisad, godtagen eller godtagen och offentliggjord. En rapport kan avvisas om den innehåller föråldrade uppgifter, feltolkade situationer eller helt enkelt felaktiga uppgifter. Godtagna rapporter som endast visas för registrerade användare är inte synliga för allmänheten. Endast offentliggjorda rapporter kan även ses av användare i mobilappen, i syfte att öka deras medvetenhet om situationen.

Related CM functions

GM-03 Allmänt offentliggörande av krisrelaterad information

Registrerad yrkespersonal och även informationschefen kan flytta rapporter och geopositionerad information till mobilappen. Dessa rapporter kräver ingen kvalitetskontroll och kan användas för att informera användare om till exempel , skyddade platser eller vägspärrar. De liknar de rapporter som lämnas in av och delas också in enligt informationens syfte och ämne. Tillsammans med de godtagna och offentliggjorda crowdsourcade uppgifterna utgör de en verksamhetsbild som kan ses av alla användare.

Related CM functions

Illustrations
GDACSmobile enhetsvy
GDACSmobile kartvy
GDACSmobile rapportvy
  • 0
  • 1
  • 2
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.